Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Nájemným se rozumí cena za 1 den (24 hod.).
 • Při vrácení zapůjčeného stroje do 9.30 hod. nebude účtováno nájemné za tento den.
 • Při vyzvednutí stroje v pátek od 12.30 a vrácení zapůjčeného stroje v pondělí do 9.30 hod., je účtován pronájem ve víkendové sazbě.
 • Při vyzvednutí stroje v sobotu mezi 8.00 a 11.00 hod. a vrácení zapůjčeného stroje v pondělí do 7.30 hod., je účtován pronájem pouze za 1 den.
 • Záloha za zapůjčené stroje činí 500 - 100.000 Kč dle typu stroje a bude zúčtována při vrácení stroje.
 • Zálohu je možné uhradit pouze v hotovosti!
 • U stálých zákazníků není záloha požadována.
 • U dlouhodobých zápůjček lze dohodnout individuální cenu pronájmu.
 • Ceny uvedené na internetových stránkách se mohou lišit oproti ceníku na prodejně např. z důvodu probíhající aktualizace cen či případné chyby způsobené přepisem. Fakturována je vždy cena dle ceníku na prodejně, která je také uváděna ve smlouvě o pronájmu zboží.
 • Po dohodě lze zapůjčený stroj zákazníkovi dopravit přímo na místo určení a zpět.
 • Při prvním uzavření smlouvy je třeba přinést kopii živnostenského listu nebo výpis z Obchodního rejstříku, u soukromých osob občanský průkaz.